ساعت کاری مجموعه

شنبه تا چهارشنبه : 8:00 / 18:00

پنج شنبه : 8:00 / 15:00

 

EMAILS

CEO: ceo@idenegah.net
info: info@idenegah.net

 

آدرس دفتر کرج :

کرج ، مهرویلا، میدان مادر، ساختمان مادر، واحد 4