مجموعه پرشین سورتمه

پرشین سورتمه

مجموعه پرشین سورتمه در زمینه ساخت و تولید اسب کش فعالیت دارد .

همچنین این مجموعه در زمینه حمل و نقل و جابجایی اسب با دامپزشکی ها و باشگاهها همکاری میکند .

پرشین سورتمه
پرشین سورتمه

طراحی و ساخت : شرکت ایده نگاه